Carrer Montserrat, 6943700 EL VENDRELL (Tarragona)
Email: persianasmontserrat@yahoo.es
Teléfon: 977 665 201